सरकारवादाची सिनिकल बखर – येस मिनिस्टर

“Satire is the revenge of intelligent on the privileged – it is there to prick pomposity and check power” जॉर्ज ऑरवल म्हणायचा की राजकीय व्यवस्थेवर केलेला प्रत्येक विनोद ही स्वतःतच एक छोटीशी क्रांती असते. जगभरात राजकीय सत्तेची आणि राजकीय अस्मितांची…

Continue Reading